Zabezpieczamy sieci za pomocą: AV, IPS, DLP, SIEM

W branży bezpieczeństwa systemów komputerowych, w ostatnich latach ochrona przed dostępem do nich osób niepowołanych, stała się jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stają działy IT.
Są tylko dwie rzeczy pewne co do prognoz bezpieczeństwa IT w 2020 roku: większa liczba spektakularnych kradzieży danych oraz dalszy rozwój zagrożeń typu ransomware. Możemy spodziewać się też nowych ataków na stare podatności, kompletnie nowych typów cyberataków, ale także nowych sposobów obrony. Sieci narażone są na ataki z zewnątrz (z Internetu), jednak źródło problemów pochodzi zwykle z wewnątrz firmy. Lekkomyślni użytkownicy i pracownicy zajmujący się nie tym co trzeba stwarzają zagrożenia. Instalując urządzenie klasy UTM na styku sieci lokalnej i Internetu przejmujemy kontrolę nad ruchem sieciowym i aktywnością użytkowników.

Chronimy komputery

Instalując oprogramowanie antywirusowe chronimy komputery przed infekcją i stratami. Proponujemy Programy antywirusowe ESET dla gospodarstw domowych, małych firm oraz dużych korporacji. Zobacz więcej.

Pilnujemy danych

Dane (pliki, dokumenty) można utracić na wiele sposobów. Straty mogą być dotkliwe - tak dla indywidualnych użytkowników jak i dużych przedsiębiorców. Nasze rozwiązanie kopii zapasowych StorageCraft może rozwiązać wiele Państwa problemów.

Często dane, z którymi pracujemy są poufne. Osobiste zdjęcia, kluczowe dokumenty lub firmowe bazy danych nie powinny znaleźć się w niewłaściwych rękach. Mogą Państwo całkowicie zabezpieczyć swoje dane za pomocą szyfrowania dysków plików i folderów ESET Deslock+, uniemożliwiając tym samym ich odczyt przez niepowołane osoby. A za pomocą kompleksowego narzędzia DLP Safetica można zablokować wyciek danych i dowiedzieć się kto, kiedy i w jaki sposób próbował wysłać lub wynieść na pamięci USB pliki wrażliwe.