REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://www.supersystem.pl

 
Artykuł 1. Definicje i informacje

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego, który oferuje zakup produktów będących w ofercie firmy Supersystem.pl Sergiusz Brzeziński i w szczególności reguluje:
a)warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;
b)zasady i tryb postępowania w przypadku odstąpienia od umowy.
c)warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
2.Portal: serwis internetowy pod adresem https://www.supersystem.pl
3.Sklep: wydzielona część Portalu umożliwiająca zapoznanie się z opisem produktu (w tym stawianymi wymogami, z czasem dostawy i trybem realizacji) i złożenie zamówienia na produkty.
4.Supersystem.pl: Właściciel Portalu. Pełne dane:
    Supersystem.pl Sergiusz Brzeziński
    pl. Solidarności 1-3-5
    53-661 Wrocław
    NIP: 949-054-28-29
    tel.: 71 791-66-82
    nr konta bankowego:
    29 1050 1575 1000 0092 0676 4020
     
5.Firma Supersystem.pl jest autoryzowanym partnerem producentów: ESET, Deslock, Fortinet, Stormshield, Storagecraft, Safetica, Barracuda;
6.Sklep internetowy prowadzi sprzedaż oprogramowania oraz produktów sprzętowych do zabezpieczenia sieci informatycznych, wraz z licencjami niematerialnymi, które zapewniają wsparcie producenta uprawniające do pełnego korzystania;
7.Klient: podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, kupujący/zamawiający poprzez Sklep
8.Licencja: jest to niematerialne uwierzytelnienie posiadanego prawa do użytkowania danego produktu lub oprogramowania.
9.Formularz kontaktowy dostępny pod adresem:  https://www.supersystem.pl/kontakt , adres email właściciela portalu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10.W ramach składanych zamówień klient podaje:

a)dane kontaktowe: imię, nazwisko, email, nr telefonu

b)opcjonalnie-dane niezbędne do wystawienia faktury VAT

11.Dane kontaktowe wykorzystywne są do:

a)obsługi bieżącego zamówienia

b)udzielenia informacji technicznej związanej z użytkowaniem produktu, (np. w celu powiadomienia klienta o ważnej aktualizacji związanej z bezpieczeństwem)

c)poinformowania Klienta o wygasaniu aktualnej licencji

12.Dane kontaktowe nie są wykorzystywane w celach marketingowych.

13.Dane, o których mowa w art.1 pkt.10 są zapisywane w bazie danych firmy Supersystem.pl. Klient ma prawo zmienić lub wycofać ich zapis poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny podane w niniejszym regulaminie

 
Artykuł 2. Złożenie zamówienie, płatność, dostawa

1.Momentem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu poprzez oznaczenie stosownej opcji i wciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę".
2.Bezpośrednio po złożeniu zamówienia klient ma możliwość dokonania płatności on-line lub za pomocą przelewu bankowego.
3.Szczegółowe informacje na temat złożonego zamówienia oraz jak zrealizować płatność zostaną wysłane w mailu oraz dostępne będą na stronie www bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
4.Opis produktu dostępny w Sklepie określa wymogi stawiane Klientowi oraz czas i tryb realizacji zamówienia. Czas i tryb realizacji zamówienia poszczególnych produktów mogą być różne i wynikają z procedur nałożonych przez ich producentów.
5.Po dokonaniu wpłaty przez Klienta i zaksięgowaniu środków przez Supersystem, Supersystem kontaktuje się z klientem w celu ostatecznego potwierdzenia realizacji zamówienia.
6.Gdy klient dokona już wpłaty, a zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane na skutek niespełnionych wymogów określonych przez producenta (np. Klient zamówi wznowienie licencji, ale do wznowienia wymagane jest posiadania aktualnej licencji, której Klient nie posiada), Klientowi zostaną niezwłocznie zwrócone pieniądze, a zamówienie zostanie anulowane
7.W razie problemów lub niejednoznaczności dotyczących zamówienia, obsługa firmy Supersystem.pl będzie się kontaktowała z Klientem drogą mailową lub telefoniczną. W takiej sytuacji warunki i terminy dostawy mogą ulec odpowiedniemu wydłużeniu.
 

Artykuł 3. Odstąpienie od umowy

1.Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia jeśli nie dokonał jeszcze płatności.
2.Brak płatności za dokonane zamówienie w okresie dłużyszm niż 14 dni powoduje jego anulowanie.
3.Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r art. 12.1 ppkt 12, w sytuacji gdy Klient dokona płatności i wyrazi zgodę na realizację zamówienia (art.2 pkt.5 niniejszego regulaminu), po rozpoczęciu procesu rejestracji licencji nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

 
Artykuł 4. Prawo właściwe i spory

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a portalem, której przedmiotem są usługi świadczone przez portal na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez portal Supersystem.pl w ramach portalu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w pobliżu miejsca zamieszkania właściciela portalu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.